فرصت های شغلی

اگر احساس می کنید در هر یک از بخش های فعالیت سرموشاپ توانایی کار دارید و یا میتوانید در زمینه ی فروش اینترنتی محصولات ایده های خوبی ارائه دهید ، در قالب یک فایل ورد با عنوان "رزومه من" اطلاعات زیر را تکمیل کرده و برای ایمیل سرموشاپ به نشانی sermoshopp@gmail.com ارسال کنید تا بعد از مطالعه رزومه ی شما در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود.


اطلاعات موردنیاز در فرم :

نام و نام خانوادگی
سن
وضعیت تاهل
مدرک تحصیلی
سوابق کاری
مهارت ها و تخصص ها
تلفن تماس
ایمیل
عنوان شغل موردنظر و توضیحات